Verplichte opdrachten

Soms is CLB-betrokkenheid verplicht.
CLB heeft hier een opdracht, niet op vraag van de ouders/ de leerling, maar wel met medeweten van de ouders/ de leerling.

Dit is van toepassing in de volgende situaties

 • Verlengd verblijf kleuteronderwijs
 • Verlengd verblijf lager onderwijs
 • Vervroegde instap lager onderwijs (verplicht advies aan de klassenraad)
 • Overzitten in het lager onderwijs (verplicht advies aan de klassenraad)
 • Tuchtprocedures (adviserende rol op klassenraad)
 • Spijbelen/ Afwezigheden
 • Medische onderzoeken
 • Thuisonderwijs gestart tijdens het schooljaar
 • Revalidatie tijdens schooluren
 • Start van een Persoonlijk OntwikkelingsTraject binnen het deeltijds onderwijs
 • Toelatingsklassenraad van OKAN-leerlingen
 • Inschrijving leerling met verslag i.h.k.v. het M-decreet