Verbindende samenwerking

In onze samenwerking met de school spelen de zorgcoördinatoren, de interne leerlingbegeleiders een centrale rol.
Een zorgvraag van een leerkracht wordt samen met de leerkracht of schoolinterne leerlingenbegeleider onderzocht en kan eveneens leiden tot verdere ondersteuning van de leerkracht (consultatief werken).

Als de leerkracht een zorg opmerkt m.b.t. een leerling vragen we de leerkracht deze zorg eerst te bespreken met de ouders en/of de leerling en toestemming te vragen voor verdere vraagverheldering door het CLB.

Een begeleidingsproces start altijd in samenspraak met de ouders en/of leerling. Hun verwachtingen bepalen het verdere traject.

In sommige trajecten is er hulp of kennis nodig die verder gaat dan het CLB. Enkel met de toestemming van ouders/de leerling zoeken we naar de juiste dienst en zorgen we voor een passende verwijzing.