Systematische contact – reserveren

Klik hier om je afspraak te maken. Het systematisch contactmoment voor de kleuters van de 1ste kleuterklas wordt uitgevoerd in aanwezigheid van de ouders. Dit contactmoment vindt plaats in het Provinciaal CLB, Willekensmolenstraat 140 te Hasselt. Wij vragen u om hiervoor online een afspraak te maken. U ontving een brochure en vragenlijst ter voorbereiding van dit onderzoek. Gelieve deze ingevulde vragenlijst ook mee te brengen op uw afspraak. Indien u door omstandigheden deze afspraak niet kan nakomen of wilt verplaatsen, vragen wij u om hiervoor telefonisch contact te nemen, 011/23 81 20. In het gebouw van het PCLB zijn ook andere diensten gevestigd. U neemt best de ingang waar u de bewegwijzering ziet staan voor het Provinciaal CLB. U meldt zich aan via de parlofoon (deurtelefoon) en u vermeldt uw naam en die van uw kind. Nadien installeert u zich in de kleuterwachtzaal. Dit lokaal vindt u rechts om de hoek als eerste ruimte. Van hieruit zal de verpleegkundige u verder begeleiden. Wij danken u alvast voor uw bereidwillige medewerking en kijken er naar uit om u samen met uw kleuter te ontmoeten.