Systematische contact – reserveren

Klik hier om je afspraak te maken.

Het systematisch contactmoment
voor de kleuters van de 1ste kleuterklas wordt uitgevoerd in
aanwezigheid van de ouders. Dit contactmoment vindt plaats in het Provinciaal CLB, Willekensmolenstraat 140
te Hasselt
. Wij vragen u om hiervoor online
een afspraak te maken. 
U ontving een brochure en vragenlijst ter
voorbereiding van dit onderzoek. Gelieve deze ingevulde vragenlijst ook mee te
brengen op uw afspraak.

Indien u door omstandigheden deze
afspraak niet kan nakomen of wilt
verplaatsen
, vragen wij u om hiervoor telefonisch
contact te nemen, 011/23 81 20.

In het gebouw van het PCLB zijn
ook andere diensten gevestigd. U neemt best de ingang waar u de bewegwijzering
ziet staan voor het Provinciaal CLB. U meldt zich aan via de parlofoon (deurtelefoon) en u vermeldt
uw naam en die van uw kind. Nadien installeert u zich in de kleuterwachtzaal. Dit lokaal vindt u
rechts om de hoek als eerste ruimte. Van hieruit zal de verpleegkundige u
verder begeleiden.

Wij danken u alvast voor uw bereidwillige medewerking en
kijken er naar uit om u samen met uw kleuter te ontmoeten.