Preventieve gezondheidszorg

Elke leerling komt tijdens zijn schoolloopbaan verschillende keren op onderzoek bij de CLB-arts en verpleegkundige.  De systematische contactmomenten zijn verplicht. In het gewoon onderwijs gebeuren de onderzoeken in vaste leerjaren (1ste kleuter, 1ste leerjaar, 4de leerjaar en 6de leerjaar basisonderwijs en het  derde leerjaar secundair onderwijs), in het buitengewoon onderwijs op vaste leeftijden.  Tijdens het contactmoment is er aandacht voor groei en ontwikkeling van de kinderen.  Een visustest wordt aangeboden tijdens alle onderzoeken in de kleuterschool en lagere school.  Een gehoortest wordt systematisch aangeboden in het eerste leerjaar, zesde leerjaar en het derde secundair.  Het CLB biedt tijdens het 1ste en 5de leerjaar basisonderwijs en het derde leerjaar secundair onderwijs standaard een vaccinatie (inenting) aan. Bij iedere leerling wordt de vaccinatiestatus nagekeken en kunnen ook ontbrekende vaccins worden aangeboden.  Het CLB heeft een schriftelijke  toestemming nodig om de inentingen te mogen toedienen.  We vragen de toestemming van de ouders.  Eventueel kunnen  leerlingen ook zelf toestemming geven.  De vaccinaties via het CLB zijn niet verplicht. Wie dat wil kan ook naar de huisarts om de inentingen te krijgen.
Bij het uitbreken van besmettelijke ziekten geeft de CLB-arts aan de school en ouders advies over hoe verspreiding te voorkomen. Leerlingen krijgen bij ons ook de nodige vaccinaties.

Het systematisch contact is verplicht voor alle leerlingen.

Jij of je ouders kunnen wel weigeren het onderzoek door een CLB-arts te laten uitvoeren. Weigering/verzet moet via een aangetekende brief gemeld worden aan de CLB-directie. In dit geval moet je het onderzoek nog steeds laten uitvoeren , maar door een arts naar jouw keuze en op eigen kosten. Het verslag van de gekozen arts moet worden doorgestuurd naar de CLB-arts binnen de 90 dagen