Leren en studeren

Naar schatting 1 op 5 jongeren heeft een leerachterstand of een leerprobleem.

Leerproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben: problemen thuis, weinig zelfvertrouwen, verkeerde leermethode,  aandachtsproblemen, problemen met de werkhouding, een leerstoornis,… In het basis- en secundair onderwijs ligt de eerste zorg in de handen van de school zelf.  Door kort op de bal te spelen, extra aandacht en zorg op school lossen heel wat leerproblemen op.  Bij aanhoudende problemen, bespreekt de school met de ouders de mogelijkheid om het CLB te betrekken.  Ouders, leerlingen kunnen ook rechtstreeks een beroep doen op het CLB.  Enkel met goedkeuring van de ouders/de leerling kan het CLB een bijdrage leveren.  Het ontbreken van succeservaringen weegt op een kind, en vaak ook op het gezin.  Het CLB zoekt samen met de leerling, de ouders en de leerkracht naar gepaste ondersteuning. Waar nodig doen we bijkomende onderzoeken of verwijzen we door naar meer gespecialiseerde diensten