Met respect voor de rechten van de minderjarige / ouders

Het spreekt voor zich dat het CLB zorgvuldig dient om te springen met informatie. De CLB-medewerker is gebonden aan het beroepsgeheim ! Enkel noodzakelijke informatie kan worden uitgewisseld met de school en derden in overleg met de leerling/ouders en dit onder stricte voorwaarden.

We verzamelen en gebruiken enkel gegevens die relevant zijn voor de begeleiding, binnen de contouren van de privacywetgeving en het beroepsgeheim. 

De ouders en leerlingen krijgen info over hun rechten tijdens de hulpverlening bij de start van de begeleiding.  Deze informatie staat ook samengevat in het schoolreglement.

Jij en je rechten

Voor uitgebreidere informatie surf je naar www.rechtspositie.be.