Belang van de onderwijsbehoeften centraal

Het belang van de leerling is niet het enige belang, maar wel het eerste. Het belang van de minderjarige zal door de PCLBL-medewerker uitdrukkelijk onderzocht en behartigd worden.

We gaan steeds op zoek naar wat dit kind, in deze klas, met deze leerkracht, in dit gezin nodig heeft om terug beter te deel te nemen aan onderwijs. We stellen niet de vraag ‘Wat heeft deze leerling?’.  We zijn op zoek naar het antwoord op de vraag  ‘Wat heeft deze leerling nodig qua aanpak?’.  Welke aanpak, instructies, opdrachten, leeractiviteiten hebben bij deze leerling een positief effect?

Om deze vragen te beantwoorden gaan we in dialoog. We zoeken naar afstemming met de ouders, de leerling, de partners in de school. We kijken naar de interactie met de context en gaan op zoek naar wat positief loopt.

Tijdens dit traject stemt de CLB-medewerker in overleg met de leerling/ouders af over de noodzaak en de meerwaarde van specifiek diagnostisch onderzoek.

Einddoel van dit handelingsgericht diagnostisch onderzoek is niet zozeer een etiket of label. Het einddoel is de formulering van praktijkgerichte adviezen zowel naar de leerling als de schoolse context toe aan de hand waarvan het leerproces kan ondersteund worden.

Het CLB doet in dit kader geen diagnostisch onderzoek op vraag van derden los van een eigen traject.