het PCLB

Beste leerling, ouder – 17 maart 2020

Zoals je weet werden in alle scholen vanaf maandag 16 maart 2020 de lessen opgeschort.

Het provinciaal CLB blijft geopend.  Om de verspreiding van Corona te vertragen, werken we uitsluitend via telefoon, e-mail, chat.

Hoe kan je ons bereiken?

  1. Via telefoon: 011 23 81 20
  2. Via mail: pclb@limburg.be
  3. Ben je al in begeleiding bij het CLB, neemt de CLB-begeleider met jou contact op en maakt afspraken over het verdere verloop van de begeleiding
  4. Via de anonieme chat (https://www.clbchat.be/) Openingsuren : maandag, dinsdag, donderdag van 17 tot 21 uur , woensdag van 14 tot 21 uur.
  5. Check de website van de CLB-ch@t voor mogelijke aanpassingen aan de openingsuren.

Voor vragen specifiek over het corona-virus kan u ook terecht op volgend nummer 0800/14 689  of via email: info-coronavirus.be


Elke school werkt met een CLB.
Ouders, leerlingen en de school krijgen er informatie, hulp en begeleiding.  Jouw school werkt samen met het Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Onze dienst telt ongeveer 30 medewerkers en we begeleiden ongeveer 9000 leerlingen in de provincie Limburg

De inzet van het PCLBL heeft als doel:

“het leerproces of de onderwijsloopbaan te versterken door samen met de ouders en de  school te zorgen voor optimale ontwikkelings- en onderwijskansen van de leerlingen, nu en in de toekomst. Het PCLBL  geeft prioritair aandacht aan leerlingen die bedreigd worden in hun ontwikkelings- en leerproces of opgroeien in een risicovolle omgeving”.

De begeleiding van het CLB situeert zich op 4 inhoudelijke domeinen:

  • leren en studeren;
  • de schoolloopbaan;
  • de preventieve gezondheidszorg;
  • het psychisch en sociaal functioneren.

Om deze begeleiding waar te maken werken we nauw samen met de drie doelgroepen:   de leerlingen, de ouders en de schoolteams.  Het CLB neemt daarbij een onafhankelijke positie in, gericht op het belang van de leerling.

Het PCLB werkt dus samen met de school, maar is er geen deel van.  Wij werken onafhankelijk.

Het PCLB werkt in teamverband: maatschappelijk werkers, pedagogen en psychologen, artsen en verpleegkundigen werken er samen.