Nu nog voor alle leerlingen economie voorzien

Het is hoog tijd om dit voor alle leerlingen te voorzien. En hopelijk wordt het een deftige cursus algmene economie!!!

Het is toch raar dat leerlingen wel iets moeten kennen van het verleden (terecht en nog te weinig uren) en niets over het heden. Het is toch nodig om in de school toch iets op te pikken over hoe de maatschappij nu functioneert. Uiteraard dient dit op een pluralistische manier te gebeuren. Dus alle opvattingen moeten de revue passeren!!! Ook domme!
Nieuws – Economie wordt verplicht schoolvak – Klasse voor Leraren

Economie wordt vanaf 2014 vanaf de eerste graad een verplicht basisvak in alle richtingen. De maatregel past in de invoering van het nieuwe decreet dat het secundair onderwijs grondig moet vernieuwen.

In 2014 is een nieuw decreet gepland dat het secundair onderwijs grondig moet hervormen. Daarin streeft de minister van Onderwijs naar een brede algemene vorming. Een opvallend onderdeel daarvan is de invoering van economie als een verplicht basisvak vanaf de eerste graad in alle richtingen, dus ook voor bijvoorbeeld de leerlingen die Latijn en Grieks studeren.

De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) juicht de beslissing om economie op te nemen in het lessenpakket van elke scholier alvast toe. “Als spreekbuis van de scholieren pleiten we al lang voor een brede algemene vorming”, aldus VSK-voorzitter Timur Michelashvili. “Economie hoort daar zeker ook bij.”

De eindtermen werden vorig schooljaar al geactualiseerd, met daarin meer aandacht voor de socio-economische samenleving. Via mini-ondernemingen, workshops, bedrijfsbezoeken of films maken de leerlingen van het secundair onderwijs nu al kennis met de economisch en financiële wereld.
Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

Laat een reactie achter