Handleiding ‘Beheer en behoud oorlogsmonumenten’

Blijkbaar een handig en nuttig instrument. Zouden wij daar niet een voorbeeld aan moeten nemen? De oorlogsmonumenten zijn een blijvende herinnering dat oorlog dient vermeden te worden en dat een goede samenleving enkel kan bestaan mits verdraagzaamheid.

    • Het Nationaal Comité 4 en 5 mei wil dat gemeenten een plan maken voor het beheer en behoud van oorlogsmonumenten.
    • Het Nationaal Comité 4 en 5 mei presenteert deze week een handleiding, hoe die monumenten voor komende generaties behouden kunnen blijven. De handleiding biedt gemeenten handvatten voor een structureel beheer van gedenktekens.
    • Het Nationaal Comité 4 en 5 mei wil dus dat dat verandert en roept gemeenten op een plan op te stellen voor het beheer en behoud van monumenten.

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

Laat een reactie achter