aandacht voor ondernemerschap in het onderwijs

Hieronder een aantal resultaten uit een onderzoek van het VBO. Hieruit blijkt dus duidelijk dat jongeren meer aandacht voor ondernemerschap vragen in het onderwijs. Een terechte vraag! Hieraan moet dus dringend meer aandacht worden besteed.

Hiervoor kunnen verschillende zaken worden georganiseerd:

  • aandacht aan economie in alle richtingen en dit door het invoeren van een apart vak;
  • stimuleren van creativiteit en in alle vakken;
  • organiseren van themaweken rond ondernemerschap;
  • oprichten van meer mini-ondernemingen;
  • bedrijfsbezoeken organiseren;
  • mogelijkheid aanbieden om een attest bedrijfsbeheer te halen voor leerlingen in richtingen waar dit niet op het programma staat

Maar: is het ook niet nodig om de leerkrachten een positiever beeld bij te brengen van ondernemerschap????

    • Volgens de jongeren knelt het schoentje bij het gebrek aan sensibilisering tijdens hun studies. 68 procent van de humaniorastudenten vindt dat ze onvoldoende aangemoedigd worden tot ondernemerschap. Bij hogeschoolstudenten loopt dit terug tot 46 procent.Maar liefst 97 procent van de studenten is vragende partij voor een specifieke opleiding over de oprichting van een onderneming tijdens de hogere studies. Een verzuchting waar ook het VBO oor naar heeft
    • “Naast vakken of een richting ondernemerschap is er ook en vooral nood aan het bijbrengen van ondernemerschapsvaardigheden en een ondernemerschapshouding.”

De volledige stuie staat op de site van het VBO (in pdf)

Laat een reactie achter