de gezinnen en hun schulden

Hieronder een bespreking van een studie uitgevoerd door het CSB.

Meer dan de helft van de gezinnen heeft schulden, d.w.z. investeert zonder daar nu geld voor te hebben. Daarvan geraakt één vijfde in de problemen. Is dit veel? Eigenlijk maakt dat niets uit. Feit is dat er mensen leningen aangaan en zo investeren in de economie en (de meeste toch) hun eigen toekomst. Dat er daarvan een aantal in problemen geraken is erg en te voorkomen. (Alhoewel!?)

Sommigen zullen wel weer gaan beweren dat de grote schuldenberg het gevolg is van de reclame en misleiding door de banken. Maar is dat wel zo?

Wat wel zo is, is dat iedereen zelf beslist om leningen af te sluiten en op die manier te investeren.

Om iedereen te leren om te gaan met schulden, kan het onderwijs (ja ook dat nog) daar aandacht aan besteden. Het beste kan dit door een apart vak, economie, in te voeren in het secundair onderwijs.

  • Een op de twee gezinnen heeft schulden en één vijfde daarvan raakt daardoor in de knoei. Bovendien hebben gezinnen met kinderen viermaal zoveel kans om arm te worden door schulden dan gezinnen zonder kinderen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen (UA).

   Afbetaling
   Van degenen die schulden hebben, heeft 28 procent enkel een hypotheeklening, 13 procent enkel consumentenkrediet en 11,5 procent zowel een hypotheeklening als consumentenkrediet. Een kwart van de bevolking heeft dus producten gekocht op afbetaling.

   Problematisch
   De belangrijkste bevinding is dat de helft van de gezinnen (53 procent) schulden heeft en dat amper één vijfde daarvan, dus één tiende van de totale bevolking, in de knoei raakt door schulden. Schulden zijn problematisch als de afbetalingen gezinnen onder de armoedegrens brengen of “nog dieper” onder de armoedegrens brengen.

   Vijf procent van de bevolking valt onder die categorie. De helft ervan (2,5 procent) wordt arm door die afbetalingen, de andere helft (2,5 procent) was al arm maar wordt nog armer door die afbetalingen.

   Kinderen
   Gezinnen met kinderen hebben dubbel zoveel kans om met problematische achterstallen te zitten en viermaal zoveel kans om arm te worden door schulden dan gezinnen zonder kinderen. De groep die nog armer wordt door de afbetaling van schulden zit vooral bij de huishoudens zonder werk, eenoudergezinnen en huurders. (belga/mvl)

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

Laat een reactie achter