herdenking WOI

Een goed idee van de minister-president. Er kan nooit genoeg aandacht worden besteed aan de gruwelen die een oorlog met zich meebrengt. Het wordt misschien tijd om eens naar het buitenland te kijken hoe daar de oorlog wordt herdacht.

    • Vlaams minister-president Kris Peeters, die in Ieper bloemen neerlegde voor de oorlogsslachtoffers, pleitte in zijn speech voor de oprichting van een internationale task force om in het kader van de 100-jarige herdenking te komen tot het opstellen van een "Verklaring van de Menenpoort". Peeters wil op die manier onder meer de herinnering aan WOI levendig houden op internationaal vlak.
    • Peeters pleit voor een duurzame herinnering en het bewaren van het oorlogserfgoed voor toekomstige generaties. Hij wil ook de toegankelijkheid van dat erfgoed voor een ruimer publiek verhogen.
    • Inhoudelijk moet de "Verklaring van de Menenpoort" steunen op vier pijlers, namelijk herinnering (remembrance), onderwijs en sensibilisering over oorlog en vrede, academisch onderzoek naar WOI en WOI als stapsteen naar de Europese integratie.

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

Zie ook aparte pagina

Laat een reactie achter