Weblogs kunnen didactisch verkeerd gebruikt worden

Wilfred Rubens bespreekt op zijn weblog (zie bron hieronder) een studie over het gebruik van weblogs in het onderwijs. In deze studie worden een aantal kritische noten geplaatst bij het gebruik van weblogs. hieronder een opsomming van een aantal belangrijke punten waarmee je rekening zou moeten houden bij het gebruik van een weblog.

Wilfred Rubens trekt hieruit volgende conclusie:

Je hoeft als docent niet met weblogs aan de slag. Maar als kritisch denken en zelfreflectie belangrijk zijn, dan is een weblog een heel handig medium. En ik heb het dan niet over zelfreflectie op het persoonlijk functioneren. Dat zou wat mij betreft niet ethisch zijn, en dus ook een vorm van misbruik van de omgeving. Voor dergelijke vormen van zelfreflectie hebben we namelijk het elektronisch portfolio.

 • enekele belangrijke bemerkingen bij het gebruik van weblogs in het onderwijs.

  tags: weblog, onderwijs, ICT, evelueren, refelctie

  • Weblogs worden niet in de juiste context ingezet
  • vooral geschikt voor zelfreflectie en kritisch denken.
  • De verwachte leerresultaten zijn onduidelijk.
  • Verwachte leerresultaten bevatten ook de leerdoelen van de lerenden, en hun leerbehoeften
  • Het proces is daarbij erg belangrijk, niet alleen het uiteindelijke product. Bij de beoordeling zal daar ook rekening mee gehouden moeten worden.
  • De omgeving wordt misbruikt
  • Feedback van een docent moet ondersteunend en constructief
  • ‘foute bijdrage’ niet bestaat (binnen wettelijke kaders), en dat je bijvoorbeeld geen kennis moet toetsen met behulp van een weblog.
  • De wijze van beoordelen is niet passend
  • Lerenden hebben onvoldoende tijd om te bloggen

Als je gebruik maakt van Diigo, krijg je mijn bemerkingen en belangrijkste punten op de website te zien. Later hierover iets meer.

Laat een reactie achter