onderwijs

Oproep om deel tenemen aan onderzoek dyslexie/ADHD bij kinderen

De Morgen Gezondheid – Oproep deelname onderzoek dyslexie/ADHD bij kinderen (693522) Uit onderzoek blijkt dat kinderen met dyslexie en ADHD meer fouten maken dan controlekinderen wanneer ze snel moeten reageren, zelfs bij heel gemakkelijke taken. Hoe dit precies komt, wordt momenteel onderzocht aan de Universiteit Gent. Zij zijn hiervoor nog op zoek naar rechtshandige kinderen…

Lees meer

aandacht voor ondernemerschap in het onderwijs

Hieronder een aantal resultaten uit een onderzoek van het VBO. Hieruit blijkt dus duidelijk dat jongeren meer aandacht voor ondernemerschap vragen in het onderwijs. Een terechte vraag! Hieraan moet dus dringend meer aandacht worden besteed. Hiervoor kunnen verschillende zaken worden georganiseerd: aandacht aan economie in alle richtingen en dit door het invoeren van een apart…

Lees meer

Vandenbroucke verplicht lessen budgetbeheer

De minister zou er beter voor zorgen dat er voor iedereen een vak economie (met minimum 2 uren per week) wordt opgenomen in het curriculum. Op die manier kan er op een fatsoenlijke manier geleerd worden wat economie is. Iedereen wordt dan een beetje wijzer op economisch vlak. Op die manier zal zeker het nu…

Lees meer

Weblogs kunnen didactisch verkeerd gebruikt worden

Wilfred Rubens bespreekt op zijn weblog (zie bron hieronder) een studie over het gebruik van weblogs in het onderwijs. In deze studie worden een aantal kritische noten geplaatst bij het gebruik van weblogs. hieronder een opsomming van een aantal belangrijke punten waarmee je rekening zou moeten houden bij het gebruik van een weblog. Wilfred Rubens…

Lees meer

een idee voor een pedagogische studiedag of studieavond

Wilfred Rubens verwijst naar een studieavond wat een interessant idee is om een pedagogische studiedag of een opleiding te organiseren. Op het Koning willem I College organiseert men ‘Hap Snap Shots’. Dit zijn een aantal (korte) workshops rond ICT. Deze worden afgewisseld met een hapje, een drankje, muziek en cabaret.

Lees meer

bewijs van de voordelen van ICT in het buitengewoon onderwijs

Een Nederlandse studie die een bewijs levert van de voordelen van ICT in het buitengewoon secundair onderwijs. Weer een reden om meer tijd en aandacht te besteden aan ICT. Is er in Vlaanderen eigenlijk ook geld om zo’n studie uit te voeren?? Speciaal onderwijs | Archief 2008 | Maatwerk De conclusie is dat ict-gebruik het…

Lees meer

een nieuwe Nederlandse site met digitaal leermateriaal

Digitaal leermateriaal VO Een Nederlandse site waar digitaal lesmateriaal zal worden verzameld. De site is vergelijkbaar met Klascement.net. Interessant op de site is zeker de pagina over het ontwikkelen van lesmateriaal. Daar wordt een overzicht gegeven van een aantal tools die kunnen worden gebruikt om digitaal lasmateriaal aan te maken. tags: leermateriaal, lesmateriaal, digitaal, onderwijs,…

Lees meer

hoogbegaafde kinderen in het onderwijs

Een interessant rapport op de site van het Itinera Institute over hoogbegaafdheid in het onderwijs en hoe ermee om te gaan. Hoogbegaafde kinderen, een onontgonnen potentieel – Itinera Institute Momenteel neemt de aandacht voor de verspilde talenten in de vorm van hoogbegaafden die door de mazen van het klassieke onderwijs vallen enigszins toe. Toch kan…

Lees meer

nieuwe bekwaamheden en het onderwijs

Wilfred Rubens: technology enhanced learning: Andere bekwaamheden, ander onderwijs belangrijke vragen voor het onderwijs: welke bekwaamheden zijn belangrijk? welke invloed hebben die op het onderwijs? tags: bekwaamheden, onderwijs, creatie, kritisch denken

Lees meer